Chén Kiểu - ngôi chùa lộng lẫy sắc màu từ sành sứ

Dọc lối dẫn vào ngôi chánh điện của chùa Chén Kiểu là hai hàng tượng có khuôn mặt tiên nữ Apsara tượng trưng cho sắc đẹp vĩnh hằng nổi bật trên nền ngôi chánh điện.
Dọc lối dẫn vào ngôi chánh điện của chùa Chén Kiểu là hai hàng tượng có khuôn mặt tiên nữ Apsara tượng trưng cho sắc đẹp vĩnh hằng nổi bật trên nền ngôi chánh điện.
Dọc lối dẫn vào ngôi chánh điện của chùa Chén Kiểu là hai hàng tượng có khuôn mặt tiên nữ Apsara tượng trưng cho sắc đẹp vĩnh hằng nổi bật trên nền ngôi chánh điện.
Lên top