Chất xơ diệu kỳ

“Mọi bệnh tật đều bắt nguồn từ ruột” (Hippocrates). Với tôn chỉ “chữa lành bằng lối sống”, bác sĩ Will Bulsiewicz sử dụng thực phẩm, luyện tập và các yếu tố khác để tăng cường hệ tiêu hóa, giúp mọi người chủ động kiểm soát sức khỏe của bản thân. 
Ảnh: Medinsight cung cấp
“Mọi bệnh tật đều bắt nguồn từ ruột” (Hippocrates). Với tôn chỉ “chữa lành bằng lối sống”, bác sĩ Will Bulsiewicz sử dụng thực phẩm, luyện tập và các yếu tố khác để tăng cường hệ tiêu hóa, giúp mọi người chủ động kiểm soát sức khỏe của bản thân. Ảnh: Medinsight cung cấp
“Mọi bệnh tật đều bắt nguồn từ ruột” (Hippocrates). Với tôn chỉ “chữa lành bằng lối sống”, bác sĩ Will Bulsiewicz sử dụng thực phẩm, luyện tập và các yếu tố khác để tăng cường hệ tiêu hóa, giúp mọi người chủ động kiểm soát sức khỏe của bản thân. Ảnh: Medinsight cung cấp
Lên top