Chặn đứng điểm nóng tuồn pháo nổ qua tuyến biên giới phía Bắc

Những bánh pháo nổ chất cao kịch trần nhà tại một cửa hàng ở Hà Khẩu (Trung Quốc).
Những bánh pháo nổ chất cao kịch trần nhà tại một cửa hàng ở Hà Khẩu (Trung Quốc).
Những bánh pháo nổ chất cao kịch trần nhà tại một cửa hàng ở Hà Khẩu (Trung Quốc).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top