Chặn dịch nơi biên ải

Trung tá Hoàng Văn Toán (bên phải) chuẩn bị đi tuần tra đêm ở lán Pá Cuồng (xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Việt Dũng - Phạm Đông
Trung tá Hoàng Văn Toán (bên phải) chuẩn bị đi tuần tra đêm ở lán Pá Cuồng (xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Việt Dũng - Phạm Đông
Trung tá Hoàng Văn Toán (bên phải) chuẩn bị đi tuần tra đêm ở lán Pá Cuồng (xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Việt Dũng - Phạm Đông
Lên top