Chăm lo cho những đơn vị quốc phòng tuyến đầu trực tiếp chống dịch

Ban Công đoàn Quốc phòng đã trao hỗ trợ Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 105 số tiền 10 triệu đồng và hỗ trợ 33 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Ảnh: Linh Nguyên
Ban Công đoàn Quốc phòng đã trao hỗ trợ Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 105 số tiền 10 triệu đồng và hỗ trợ 33 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Ảnh: Linh Nguyên
Ban Công đoàn Quốc phòng đã trao hỗ trợ Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 105 số tiền 10 triệu đồng và hỗ trợ 33 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top