Cha Lạc Long Quân và kinh đô Rồng bên hồ Dâm Đàm

Đình Nghi Tàm. Ảnh: Minh Thi
Đình Nghi Tàm. Ảnh: Minh Thi
Đình Nghi Tàm. Ảnh: Minh Thi
Lên top