Cây xương rồng trên đá

Đến khi tập đọc chữ nổi thì lại là cả một vấn đề lớn khi đôi tay không cảm nhận được những dấu chữ nổi nhỏ xíu. Anh thử dùng chân để đọc cũng không thành công. Cuối cùng, chỉ còn đôi môi là nơi tập trung đủ dây thần kinh, giúp anh cảm nhận được những vết chữ nổi. Đã vài lần bỏ cuộc vì khó và quá mỏi nhưng sau nhiều tháng quyết tâm tập luyện, anh đã có thể dùng môi đọc chữ nổi.
Đến khi tập đọc chữ nổi thì lại là cả một vấn đề lớn khi đôi tay không cảm nhận được những dấu chữ nổi nhỏ xíu. Anh thử dùng chân để đọc cũng không thành công. Cuối cùng, chỉ còn đôi môi là nơi tập trung đủ dây thần kinh, giúp anh cảm nhận được những vết chữ nổi. Đã vài lần bỏ cuộc vì khó và quá mỏi nhưng sau nhiều tháng quyết tâm tập luyện, anh đã có thể dùng môi đọc chữ nổi.
Đến khi tập đọc chữ nổi thì lại là cả một vấn đề lớn khi đôi tay không cảm nhận được những dấu chữ nổi nhỏ xíu. Anh thử dùng chân để đọc cũng không thành công. Cuối cùng, chỉ còn đôi môi là nơi tập trung đủ dây thần kinh, giúp anh cảm nhận được những vết chữ nổi. Đã vài lần bỏ cuộc vì khó và quá mỏi nhưng sau nhiều tháng quyết tâm tập luyện, anh đã có thể dùng môi đọc chữ nổi.
Lên top