"Cây cầu tri thức", thắp lửa văn hoá đọc

Tác phẩm "Người Mỹ giúp con ham đọc sách". 	Ảnh: Tân Việt
Tác phẩm "Người Mỹ giúp con ham đọc sách". Ảnh: Tân Việt
Tác phẩm "Người Mỹ giúp con ham đọc sách". Ảnh: Tân Việt
Lên top