Câu lure - môn thể thao “giời đày”

Những rung động rất nhỏ của mồi chuyển động dưới nước được truyền đến bàn tay qua cần trước khi cá đớp mồi, vít cong cần với những con cá lớn, đây là lý do nhiều cần thủ câu cá thể thao, đặc biệt là câu lure “nghiện” môn này.
Những rung động rất nhỏ của mồi chuyển động dưới nước được truyền đến bàn tay qua cần trước khi cá đớp mồi, vít cong cần với những con cá lớn, đây là lý do nhiều cần thủ câu cá thể thao, đặc biệt là câu lure “nghiện” môn này.
Những rung động rất nhỏ của mồi chuyển động dưới nước được truyền đến bàn tay qua cần trước khi cá đớp mồi, vít cong cần với những con cá lớn, đây là lý do nhiều cần thủ câu cá thể thao, đặc biệt là câu lure “nghiện” môn này.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top