Cầu Koi - điểm check-in mới giữa trung tâm Hạ Long

Khung cầu bằng thép, gầm cầu, dầm cầu và mặt cầu bằng gỗ. Màu đỏ trong văn hoá của người Nhật tượng trưng cho màu của lửa, của mặt trời, là màu biểu hiện cho sinh mệnh và có năng lực trừ tà, giải hạn. Bởi vậy, bằng việc sơn màu đỏ, người ta cho rằng sẽ loại bỏ được sự xâm nhập của tà khí.
Khung cầu bằng thép, gầm cầu, dầm cầu và mặt cầu bằng gỗ. Màu đỏ trong văn hoá của người Nhật tượng trưng cho màu của lửa, của mặt trời, là màu biểu hiện cho sinh mệnh và có năng lực trừ tà, giải hạn. Bởi vậy, bằng việc sơn màu đỏ, người ta cho rằng sẽ loại bỏ được sự xâm nhập của tà khí.
Khung cầu bằng thép, gầm cầu, dầm cầu và mặt cầu bằng gỗ. Màu đỏ trong văn hoá của người Nhật tượng trưng cho màu của lửa, của mặt trời, là màu biểu hiện cho sinh mệnh và có năng lực trừ tà, giải hạn. Bởi vậy, bằng việc sơn màu đỏ, người ta cho rằng sẽ loại bỏ được sự xâm nhập của tà khí.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top