Câu hát di sản trong lòng người phố Hội

Những ngày đầu tháng 5, các tỉnh miền Trung rộn ràng mở hội đón bằng di sản thế giới cho một bộ môn nghệ thuật bước ra từ dân gian – nghệ thuật Bài Chòi.
Những ngày đầu tháng 5, các tỉnh miền Trung rộn ràng mở hội đón bằng di sản thế giới cho một bộ môn nghệ thuật bước ra từ dân gian – nghệ thuật Bài Chòi.
Những ngày đầu tháng 5, các tỉnh miền Trung rộn ràng mở hội đón bằng di sản thế giới cho một bộ môn nghệ thuật bước ra từ dân gian – nghệ thuật Bài Chòi.