“Câu chuyện dòng sông” - nơi kết nối và thắp lên niềm hy vọng

Một trong những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm 3D trực tuyến “Câu chuyện dòng sông”. Ảnh: BTC
Một trong những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm 3D trực tuyến “Câu chuyện dòng sông”. Ảnh: BTC
Một trong những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm 3D trực tuyến “Câu chuyện dòng sông”. Ảnh: BTC
Lên top