Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Câu chuyện cuối tuần: “Ôm chân” cho chết!