Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Câu chuyện cuối tuần: Khổ vì hiểu sai luật!