Cắt tóc không chỉ đơn giản là cầm kéo lên và cắt!

Ông Vĩnh với chiếc tông-đơ và lược. Ảnh: Tô Thế
Ông Vĩnh với chiếc tông-đơ và lược. Ảnh: Tô Thế
Ông Vĩnh với chiếc tông-đơ và lược. Ảnh: Tô Thế
Lên top