Cao Lãnh, nơi tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Thuyền chèo tay ở Đồng Tháp.
Thuyền chèo tay ở Đồng Tháp.