Cảnh giác với đạo chích ôtô xe máy "vào mùa"

Hai tên trộm tham lam Quang và Cường. Ảnh: Công an cung cấp.
Hai tên trộm tham lam Quang và Cường. Ảnh: Công an cung cấp.
Hai tên trộm tham lam Quang và Cường. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top