Càng tiến sâu vào kỷ nguyên số, người làm báo càng phải có bản lĩnh

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - trả lời phỏng vấn Báo Lao Động.
PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - trả lời phỏng vấn Báo Lao Động.
PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - trả lời phỏng vấn Báo Lao Động.
Lên top