Ở chốn lao xao

Càng đa văn hóa càng đơn điệu

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.