Cảng cá Mắt Rồng và nghề biển ở Lập Lễ

Quà của biển. Ảnh: Nuocmamhaitrung.com
Quà của biển. Ảnh: Nuocmamhaitrung.com
Quà của biển. Ảnh: Nuocmamhaitrung.com
Lên top