Cần thu hút người giỏi vào làm Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở

CĐCS Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam trao đổi về các quy định phòng, chống COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
CĐCS Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam trao đổi về các quy định phòng, chống COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
CĐCS Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam trao đổi về các quy định phòng, chống COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top