Cần sát sao hơn nữa tính công khai minh bạch các khoản cứu trợ

Ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trả lời phỏng vấn Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trả lời phỏng vấn Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trả lời phỏng vấn Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top