Khắc phục ảnh hưởng của COVID-19:

Cân đối và dưỡng sức để đảm bảo hỗ trợ lâu dài

Để có thể hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng lâu dài, các ngân hàng cũng đang cần được hỗ trợ và dưỡng sức. Ảnh: S.H
Để có thể hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng lâu dài, các ngân hàng cũng đang cần được hỗ trợ và dưỡng sức. Ảnh: S.H
Để có thể hỗ trợ doanh nghiệp và khách hàng lâu dài, các ngân hàng cũng đang cần được hỗ trợ và dưỡng sức. Ảnh: S.H
Lên top