Cần “diệt tận gốc” lối giáo dục “ăn miếng trả miếng”

Cần phải áp dụng nhiều biện pháp đổi mới để “diệt tận gốc” những hành vi làm xấu đi môi trường giáo dục (ảnh minh họa, nguồn: npesf.org)
Cần phải áp dụng nhiều biện pháp đổi mới để “diệt tận gốc” những hành vi làm xấu đi môi trường giáo dục (ảnh minh họa, nguồn: npesf.org)
Cần phải áp dụng nhiều biện pháp đổi mới để “diệt tận gốc” những hành vi làm xấu đi môi trường giáo dục (ảnh minh họa, nguồn: npesf.org)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top