Cận cảnh KCN thành chỗ chăn thả bò, nơi vứt kim tiêm của “dân nghiện”

Tại KCN Nam Phổ Yên đến nay, nhiều dự án bị bỏ hoang, người dân tiếc ruộng đã ra canh tác lại trên những thửa ruộng chưa bị đổ đất đá, phần lớn diện tích đất trở thành bài đất hoang chăn thả gia súc.
Tại KCN Nam Phổ Yên đến nay, nhiều dự án bị bỏ hoang, người dân tiếc ruộng đã ra canh tác lại trên những thửa ruộng chưa bị đổ đất đá, phần lớn diện tích đất trở thành bài đất hoang chăn thả gia súc.
Tại KCN Nam Phổ Yên đến nay, nhiều dự án bị bỏ hoang, người dân tiếc ruộng đã ra canh tác lại trên những thửa ruộng chưa bị đổ đất đá, phần lớn diện tích đất trở thành bài đất hoang chăn thả gia súc.
Lên top