Khung cửa tư pháp

Cảm nhận bên lề khán phòng Hofstra…

Hai ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, và đại diện đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, bắt tay trên sân khấu của Đại học Hofstra, New York.
Hai ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, và đại diện đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, bắt tay trên sân khấu của Đại học Hofstra, New York.