Không ngạc nhiên

Cấm kỵ để làm gì?

Cậu bé 4 tuổi hát Bolero trong chương trình “Biệt tài tí hon”.
Cậu bé 4 tuổi hát Bolero trong chương trình “Biệt tài tí hon”.