Ở chốn lao xao

“Cách mạng xưng hô”… từ mồm miệng đến chân tay

Nên dùng đại từ trung tính để xưng hô, nhất là nơi công sở (ảnh có tính chất minh họa).
Nên dùng đại từ trung tính để xưng hô, nhất là nơi công sở (ảnh có tính chất minh họa).
Nên dùng đại từ trung tính để xưng hô, nhất là nơi công sở (ảnh có tính chất minh họa).
Lên top