Các tập đoàn kinh tế ứng phó như thế nào với làn sóng COVID-19

Vietnam Airlines sẽ tăng doanh thu thông qua việc tăng cường vận chuyển hàng hóa đi quốc tế. Ảnh: VNA
Vietnam Airlines sẽ tăng doanh thu thông qua việc tăng cường vận chuyển hàng hóa đi quốc tế. Ảnh: VNA
Vietnam Airlines sẽ tăng doanh thu thông qua việc tăng cường vận chuyển hàng hóa đi quốc tế. Ảnh: VNA
Lên top