Điểm nhấn trong tuần

Các làng nghề cần bước ra khỏi “vùng an toàn”

Tỉnh Quảng Nam vừa cho ra đời “Con dấu xác thực” nhằm quảng bá các sản phẩm TCMN của tỉnh.
Tỉnh Quảng Nam vừa cho ra đời “Con dấu xác thực” nhằm quảng bá các sản phẩm TCMN của tỉnh.