Gương mặt nghệ sĩ

CA SĨ THẢO TRANG: “Đừng vì e ngại mà không dám làm khác”