Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ca sĩ Trọng Tấn: “Lẽ nào lỡ hẹn với phụ nữ?”