Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh: “Nói chuyện gì mới hơn đi!”