Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ca sĩ Hoàng Quyên: “Bản hit ở đâu ấy nhỉ?”