Ca sĩ Hoa Trần: “Tôi từng có một khoảng lặng dài...”