Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ca sĩ Hoa Trần: “Tôi từng có một khoảng lặng dài...”