Ca sĩ Đinh Phương Anh: Cái đáng sợ nhất trong nghệ thuật đó là vết mòn