Ca sĩ Cẩm Vân: “Khi đàn ông là thiểu số, anh ấy sẽ được cưng chiều!”