Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ca sĩ Bạch Trà: “Tìm em trong nét Huế”