Cả nước tưng bừng trẩy hội đầu xuân

Bán đồ lễ tại cổng chùa Thiên Trù.
Bán đồ lễ tại cổng chùa Thiên Trù.