Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cả nước tưng bừng trẩy hội đầu xuân

Bán đồ lễ tại cổng chùa Thiên Trù.
Bán đồ lễ tại cổng chùa Thiên Trù.