Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Cá mập” Trần Anh Vương: “Thời của khởi nghiệp sáng tạo”