Cá cơm hấp ở vùng biển mặn nhất nước

Không chỉ phát triển kinh tế, làng nghề cá cơm Cà Ná còn là nét đẹp vùng biển, thu hút khách du lịch ghé thăm.
Không chỉ phát triển kinh tế, làng nghề cá cơm Cà Ná còn là nét đẹp vùng biển, thu hút khách du lịch ghé thăm.