Bữa sáng của công nhân xây dựng

6h sáng, hàng trăm công nhân từ các khu nhà trọ xung quanh khu vực Mỹ Đình tập trung đến địa điểm làm việc trên đường Phạm Hùng (Từ Liêm, Hà Nội).
6h sáng, hàng trăm công nhân từ các khu nhà trọ xung quanh khu vực Mỹ Đình tập trung đến địa điểm làm việc trên đường Phạm Hùng (Từ Liêm, Hà Nội).
6h sáng, hàng trăm công nhân từ các khu nhà trọ xung quanh khu vực Mỹ Đình tập trung đến địa điểm làm việc trên đường Phạm Hùng (Từ Liêm, Hà Nội).
Lên top