Bóng cười - thú vui hay tai họa?

Nữ hít bóng cười nhiều hơn nam (ảnh minh họa)
Nữ hít bóng cười nhiều hơn nam (ảnh minh họa)
Nữ hít bóng cười nhiều hơn nam (ảnh minh họa)
Lên top