Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Văn chương

Bóng chiều nghiêng thấp

Minh họa của họa sĩ họa sĩ Đỗ Phấn.
Minh họa của họa sĩ họa sĩ Đỗ Phấn.