Bóc mẽ thủ đoạn mới của tú ông, tú bà “đẽo” tiền khách làng chơi

Tú bà Nguyễn Thị Hương (phải) và tú ông Phạm Đức Hùng.Ảnh: TĐ-AH
Tú bà Nguyễn Thị Hương (phải) và tú ông Phạm Đức Hùng.Ảnh: TĐ-AH
Tú bà Nguyễn Thị Hương (phải) và tú ông Phạm Đức Hùng.Ảnh: TĐ-AH
Lên top