Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Bó tay” với thầy lang “nổ”chữa bách bệnh

Thầy lang Nguyễn Bá Nho nổ chữa khỏi ung thư.
Thầy lang Nguyễn Bá Nho nổ chữa khỏi ung thư.