“Bó tay” với thầy lang “nổ”chữa bách bệnh

Thầy lang Nguyễn Bá Nho nổ chữa khỏi ung thư.
Thầy lang Nguyễn Bá Nho nổ chữa khỏi ung thư.