“Bó tay” với thầy lang “nổ”chữa bách bệnh

Thầy lang Nguyễn Bá Nho nổ chữa khỏi ung thư.
Thầy lang Nguyễn Bá Nho nổ chữa khỏi ung thư.
Thầy lang Nguyễn Bá Nho nổ chữa khỏi ung thư.