Bình Ca - từ ''Quân khu Nam Đồng" đến ''Đi trốn"

Tác giả Bình Ca trong buổi giao lưu, ra mắt tiểu thuyết ''Đi trốn'' tại Hà Nội. 
Ảnh: L.Q.V
Tác giả Bình Ca trong buổi giao lưu, ra mắt tiểu thuyết ''Đi trốn'' tại Hà Nội. Ảnh: L.Q.V
Tác giả Bình Ca trong buổi giao lưu, ra mắt tiểu thuyết ''Đi trốn'' tại Hà Nội. Ảnh: L.Q.V
Lên top