Biểu hiện lâm sàng bệnh do SARS-CoV-2 ngày càng đa dạng

SARS-CoV-2 hoạt động kỳ lạ không theo các quy tắc về dịch tễ học và sinh bệnh học truyền thống. Ảnh: Scitechdaily
SARS-CoV-2 hoạt động kỳ lạ không theo các quy tắc về dịch tễ học và sinh bệnh học truyền thống. Ảnh: Scitechdaily
SARS-CoV-2 hoạt động kỳ lạ không theo các quy tắc về dịch tễ học và sinh bệnh học truyền thống. Ảnh: Scitechdaily
Lên top