Biển và mở cửa giao thương

Bức Quốc thư của chúa Nguyễn gửi Mạc Phủ Tokugawa về chuyện giao thương vào năm 1610.
Bức Quốc thư của chúa Nguyễn gửi Mạc Phủ Tokugawa về chuyện giao thương vào năm 1610.
Bức Quốc thư của chúa Nguyễn gửi Mạc Phủ Tokugawa về chuyện giao thương vào năm 1610.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top