“Biển trong chúng ta” đẹp rạng ngời nhưng cũng đầy đau thương